U bent hier:Home Onderzoek Cijfers en Prognoses  Georganiseerde criminaliteit

Monitor georganiseerde criminaliteit

De Monitor georganiseerde criminaliteit is een doorlopend onderzoeksproject dat inmiddels een solide basis biedt voor periodieke rapportages, verdiepingsstudies op deelterreinen, (internationale) publicaties, lezingen en het uitvoeren van de adviserings- en kennisverspreidingstaken van het WODC.

Inleiding

Het onderwerp zware en georganiseerde criminaliteit vormt de kern van de justitiële politiezorg. Immers, een aanzienlijk deel van de recherchecapaciteit wordt besteed aan de bestrijding van (grensoverschrijdende) drugshandel, mensensmokkel, vrouwenhandel, wapenhandel, fraude, witwassen, et cetera. Deze onderwerpen staan nu en in de komende jaren in het brandpunt van de maatschappelijke en politieke belangstelling. De aandacht zal telkens weer worden aangewakkerd door grote strafzaken en geruchtmakende incidenten, die op hun beurt weer kunnen leiden tot politieke commotie en Kamervragen.

Naar boven

Continu goed geïnformeerd

Het is voor justitie dan ook van groot belang om continu goed geïnformeerd te zijn over deze onderwerpen, die inmiddels door het WODC als speerpunt zijn aangemerkt. De Monitor georganiseerde criminaliteit voorziet daarin. Dit doorlopende onderzoeksproject biedt inmiddels een solide basis voor periodieke rapportages, verdiepingsstudies op deelterreinen, (internationale) publicaties, lezingen en het uitvoeren van de adviserings- en kennisverspreidingstaken van het WODC.

Naar boven

Jarenlange expertise - CIROC

Het speerpunt wordt bij universiteiten en commerciële onderzoeksbureaus weliswaar ook onderzocht, maar niet in een mate die voorziet in de informatiebehoefte van justitie. Meestal wordt het elders uitgevoerde onderzoek op dit terrein verricht in opdracht van of in samenwerking met het WODC. Het onderwerp is door het WODC op de onderzoeksagenda gezet en er is jarenlange expertise opgebouwd op dit terrein. Bovendien heeft het WODC toegang weten te verwerven tot gegevens uit lopende en afgesloten (grootschalige) opsporingsonderzoeken. Deze toegang wordt niet alleen gewaarborgd door goede formele regelingen, maar ook door het vertrouwen dat in de afgelopen jaren is opgebouwd met betrekking tot de omgang met vertrouwelijk materiaal en het publiceren over gevoelige onderwerpen. Het WODC is op dit speerpunt een wetenschappelijke strategische alliantie aangegaan met het Center for Information and Research on Organised Crime (CIROC), met als partners de Vrije Universiteit Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam.


Meer informatie

Naar boven

Periodieke rapportages

Er zijn nu vier rapportages Georganiseerde criminaliteit in Nederland (Onderzoek en beleid, nrs. 173, 198, 252 en 306) verschenen.  Daarnaast zijn de volgende onderzoekspublicaties over dit onderwerp verschenen:

 • Criminele carrières in de georganiseerde misdaad (Cahier 2007-13) (2007);
 • Bad thoughtstowards an organised crime harm assessment and prioritation system (OCHAPS) (2010);
 • Rechercheprocessen bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit (Cahier, 2011-11) (2011).

Meer informatie

Naar boven

Tijdschriftartikelen

 • Kruisbergen, E.W., E.R. Kleemans and R.F. Kouwenberg
  Explaining attrition: Investigating and confiscating the profits of organized crime
  European Journal of Criminology, first published on February 24, 2016 as doi:10.1177/1477370816633262

 • Kruisbergen, E.W., E.R. Kleemans and R.F. Kouwenberg
  Profitability, power, or proximity? Organized crime offenders investing their money in legal economy
  European Journal on Criminal Policy and Research, vol. 21, 2015, nr. 2, pp. 237–256

 • Kleemans, E.R., E.W. Kruisbergen and R.F. Kouwenberg
  Women, brokerage and transnational organized crime; empirical results from the Dutch Organized Crime Monitor
  Trends in Organized Crime, june 2013, pp. ?
  See: http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.1007/s12117-013-9203-7

 • Gestel, B. van, en M. Verhoeven
  Obstakels voor samenwerking; bevindingen uit de procesevaluatie van de programmatische aanpak mensenhandel
  Justitiële Verkenningen, 37e jrg., 2011, apr., nr. 2, pp. 23-39

 • Haveman, R.H., A. Smeulers, S. Parmentier en C.J. de Poot
  De staat van de criminologie van internationale misdrijven
  Tijdschrift voor Criminologie, 53e jrg., 2011, nr. 4, pp. 287-309

 • Kleemans, E.R.
  Expanding the domain of human trafficking research: introduction to the special issue on human trafficking
  Trends in Organized Crime, Vol. 14, 2011, Sept., nr. 2-3, pp. 95-99

 • Kleemans, E.R.
  Georganiseerde criminaliteit, racketeering en transitcriminaliteit
  In: Universalis; Liber amicorum Cyrille Fijnaut - onder red. van T. Spapens, M. Groenhuijsen en T. Kooijmans
  Antwerpen/Cambridge, Intersentia, 2011, pp. 691-700

 • Kleemans, E.R.
  Georganiseerde misdaad en de zichtbare hand
  Den Haag, Boom Lemma, 2011
  Inaugurele rede (d.d. 1 oktober 2010)

 • Kleemans, E.R.
  Recherchestrategieën en beelden van georganiseerde criminaliteit: een korte geschiedenis
  In: Opsporing belicht; over strategieën in de opsporingspraktijk - onder red. van N. Kop, R. van der Wal en G. Snel
  Apeldoorn, Politieacademie, 2011, pp. 217-224

 • Smit, M.
  Trafficking in human beings for labour exploitation; the case of the Netherlands
  Trends in organized crime, Vol. 14, 2011, Sept., nr. 2-3, pp. 184-197
  See: http://www.springerlink.com/content/k0102kuntn825600/

 • Laan, P.H. van der, M. Smit, Inge Busschers and P. Aarten
  Cross-border trafficking in human beings: prevention and intervention strategies for reducing sexual exploitation
  Campbell Collaboration, 2011
  (Campbell systematic reviews, 2011, nr. 9)
  See: http://www.campbellcollaboration.org/news_/Trafficking_for_sexual_exploitation.php

 • Smit, M.
  Trafficking in human beings for labour exploitation; the case of the Netherlands
  Trends in organized crime, Vol. 14, 2011, Sept., nr. 2-3, pp. 184-197
  See: http://www.springerlink.com/content/k0102kuntn825600/

 • Verhoeven, M.A. en B. van Gestel
  Strategische keuzes; het voorbeeld van mensenhandel
  In: Opsporing belicht; over strategieën in de opsporingspraktijk - onder red. van N. Kop, R. van der Wal en G. Snel
  Apeldoorn, Politieacademie, 2011, pp. 233-249

 • Verhoeven, M.A. and B. van Gestel
  Human Trafficking and criminal investigation strategies in the Amsterdam Red Light District
  Trends in Organized Crime, Vol. 14, 2011, Sept., nr. 2-3, pp. 148-164
  See: http://www.springerlink.com/content/1084-4791/14/2-3/

 • Kleemans, E.R., M. Soudijn and A. Weenink
  Situational Crime Prevention and Cross-border Crime
  In: Bullock, K., Clarke, R.V. and Tilley, N. (eds.) - Sitiuational Prevention of Organised Crimes
  (Crime Science Series)
  Abingdon, Willan publishing, 2010, pp. 17-34

 • Koppen, V. van, C.J. de Poot, E.R. Kleemans and P. Nieuwbeerta
  Criminal Trajectories in Organized crime
  British Journal of Criminology, Vol. 50, 2010, nr. 1, pp. 102-123
  (Zie link bij: Meer informatie)

 • Kleemans, E.R.
  Human Smuggling and Human Trafficking
  In: M. Tonry (ed.) - Oxford Handbook on Crime and Public Policy
  Oxford, Oxford University Press, 2009, pp. 409-427

 • Koppen, V. van, C.J. de Poot, E.R. Kleemans en P. Nieuwbeerta
  Late starters en volwassen daders; georganiseerde misdaad en justitiële voorgeschiedenissen
  Tijdschrift voor Criminologie, 51e jrg., 2009, nr. 1, pp. 3-20

 • Soudijn, M. and E.R. Kleemans
  Chinese Organized Crime and Situational Context: a Comparison of Human Smuggling and Synthetic Drugs Trafficking
  Crime, Law and Social Change, vol. 52, 2009, nr. 5, pp. 457-474
  (Zie link bij: Meer informatie)

 • Kleemans, E.R. and H.G. van de Bunt
  Organised Crime, Occupations and Opportunity
  Global Crime, vol. 9, 2008, nr. 3, pp. 185-197

 • Kleemans, E.R. and C.J. de Poot
  Criminal careers in organized crime and social opportunity structure
  European journal of criminology, vol. 5, 2008, no. 1, pp. 69-98

 • Kleemans, E.R.
  Organized crime, transit crime, and racketeering
  In: M. Tonry and C. Bijleveld (eds.) - Crime and justice in the Netherlands
  Chicago, University of Chicago Press
  Crime and justice, a review of research, vol. 35, 2007, pp. 163-215

Meer informatie

Naar boven