U bent hier:Home  Onderzoek

Onderzoek - inleiding

informatie over de Onderzoeksdatabase, de onderzoeksprogrammering en de procedure voor het uitbesteden van onderzoek.

Informatie uit de Onderzoeksdatabank

Elk onderzoek kent een operationele status, links op scherm beschikbaar als zoekcriterium. De verschillende operationele statussen zijn:
  • startfase onderzoek
  • lopend onderzoek
  • afgerond onderzoek¬†
In de onderzoeksdatabase zijn onderzoeken opgenomen in verschillende stadia van voltooiing. Dit betekent dat van onderzoek in de startfase bijvoorbeeld weinig gegevens bekend zijn, terwijl van afgeronde onderzoeken de volledige publicatiegegevens te vinden zijn. Voor een overzicht van recente publicaties kunt u bij Publicaties in het hoofdmenu kijken.

Naar boven

Cijfers en prognoses

In deze rubriek is statistische informatie en informatie over diverse monitoren en ramingen die door het WODC worden uitgevoerd.
  • Criminaliteit en rechtshandhaving (elektronische publicatie)
  • Recidivemonitor
  • Monitor Georganiseerd criminaliteit
  • Prognose sanctiecapaciteit¬†

Meer informatie

Naar boven

Procedure uitbesteding onderzoek

Bij de Procedure uitbesteding onderzoek staat beschreven hoe het uitbesteden van onderzoek door het WODC (afdeling EWB) plaatsvindt.

Meer informatie

Naar boven

Onderzoeksprogramma

In de rubriek Onderzoeksprogramma is informatie over de voorgenomen en lopende onderzoeken op een bepaalde peildatum opgenomen in een overzichtdocument.

Meer informatie

Naar boven

Onderzoek.jpg

Verder zoeken op trefwoord