U bent hier:Home Onderzoek Onderzoeksprogramma  Hersenen en Cognitie

Hersenen & Cognitie : Veiligheid

Op Prinsjesdag 2009 is bekend geworden dat het kabinet een bedrag van 20 miljoen Euro heeft toegekend aan het voorstel 'Hersenen en Cognitie: maatschappelijke innovatie op het gebied van gezondheidszorg, educatie en veiligheid' van het Fonds Economische Structuurversterking (FES). Daarvan is 6,7 miljoen toegekend voor het thema Veiligheid, dat door het WODC gecoördineerd en deels uitgevoerd zal worden.

Inleiding

Het programma 'Hersenen en cognitie' richt zich op maatschappelijke toepassing van recente en te ontwikkelen wetenschappelijke inzichten in de relatie tussen hersenen en cognitie. In de aanvraag zijn drie thema’s uitgewerkt waarop het onderzoeksprogramma zich zal richten; het 'Gezondheid', 'Leren' en 'Veiligheid'. Het FES-programma 'Hersenen en cognitie' loopt van 2010 tot en met 2015.

De FES-aanvraag is een gezamenlijke stap van de ministeries van OCW, VWS, Justitie, Defensie, Binnenlandse Zaken en Jeugd en Gezin. Van de 20 miljoen gaan er 6,7 naar het thema ‘Veiligheid’. Met het geld gaan interdisciplinaire consortia waarin universiteiten, onderzoeksinstituten en maatschappelijke instellingen participeren, onderzoeken verrichten op onder meer het gebied van effectiviteit van interventies bij 'antisociaal gedrag’, ‘veerkracht en kwetsbaarheid bij stress’, en ‘beter beslissen onder hoge druk’.
 
Het thema ‘Veiligheid’ wordt gecoördineerd vanuit het WODC (Prof. Dr. Frans L. Leeuw, en Mevr. Dr. Katy C.H. de Kogel) dat ook betrokken is in een aantal van de onderzoeksprogramma's.

Bij de speciale website Hersenen & Cognitie is meer informatie te vinden over het onderzoeksprogramma en de onderzoeksprojecten. (zie link bij: Meer informatie) 

Meer informatie

Naar boven

Pijler Veiligheid

De pijler Veiligheid binnen het FES-programma Hersenen en Cognitie richt zich op twee belangrijke gebieden van maatschappelijke veiligheid: 1) het verminderen van ernstig antisociaal gedrag en 2) het ondersteunen van beroepsgroepen die de maatschappelijke veiligheid dienen te bevorderen en daarbij verhoogd blootstaan aan stressvolle of traumatische gebeurtenissen.
De onderzoeksprojecten binnen het thema Veiligheid beogen een brug te slaan tussen neurowetenschappelijke kennis die aan universiteiten wordt ontwikkeld en de behoefte aan kennis in de praktijk van onder meer het justitieveld (o.a. de rechtspleging, penitentiaire sector, politie, jeugdzorginstellingen en meer). Cruciaal is dat in de onderzoeken stappen worden gezet op weg naar de (toekomstige) benutting van die kennis in de praktijk.

Bij de speciale website Hersenen & Cognitie is meer informatie te vinden over het onderzoeksprogramma binnen de Pijler Veiligheid. (zie link bij: Meer informatie)

Meer informatie

Naar boven

Onderzoeksthema's en onderzoeksprojecten Pijler Veiligheid

De pijler Veiligheid bevat twee quick-result-projecten en drie innovatieve onderzoekprogramma's:

Quick-result-projecten

  1. Antisociaal gedrag; meten en begeleiden;
  2. Beter beslissen onder hoge druk.

Innovatieve programma's:

  1. Een goed begin - Vroege preventie van antisociaal gedrag;
  2. Agressie beter beheersen;
  3. Veerkracht en kwetsbaarheid na stress.

Een overzicht van de diverse onderzoekprojecten van de pijler Veiligheid is te vinden bij: Meer informatie.

Meer informatie

Naar boven