U bent hier:Home

Hopeloze gevallen?

Publicatiegegevens

Inhoudsopgave:

Voorwoord

  1. E. Tonkens en J.W. Duyvendak - Paternalisme tussen verguizing en omarming; bemoeizorg en bemoeizucht van sociale professies na 1950
  2. J. Wolf, E. Bransen en S. Nicholas - Mensen in de marge; kenmerken van sociaal kwetsbaren
  3. G. van Brussel - 'Onbemiddelbaren' in Amsterdam; naar een integrale zorg
  4. J.H.C. van de Paal, J.A. van Vliet en H-M. Don - Sociaal uitgeslotenen; de aanpak van het Leger des Heils
  5. P.Ph. Nelissen - Kansarme en kansrijke gedetineerden; selectiviteit en tweedeling in penitentiaire inrichtingen
  6. H.J.C. van Marle - Het concept onbehandelbaarheid in de terbeschikkingstelling 

Summaries

Journaal

Literatuuroverzicht

Organisatie:
WODC
Jaar van uitgave:
2001
Reeks:
Justitiële verkenningen 2001/06

Naar boven

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Hopeloze gevallen?
Projectnummer:
JV200106
Operationele status:
Alleen publicatie

Naar boven