U bent hier:Home

Inzet, organisatie en kwaliteit van de forensisch-technische opsporing bij de politie in Nederland

Publicatiegegevens

Inhoudsopgave:
Voorwoord
Samenvatting
  1. Inleiding
  2. Beschikbaarheid en inzet
  3. Toepasbaarheid, bruikbaarheid en rendement
  4. Uitvoering van forensisch onderzoek
  5. Resultaten
  6. Slotbeschouwing
Summary
Geraadpleegde literatuur
Bijlagen
Auteur(s):
Jacobs, M.J.G., Bruinsma, M.Y., Poppel, J.W.M.J. van, Moors, J.A.
Organisatie:
WODC, IVA Tilburg
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
IVA beleidsonderzoek en advies, Universiteit Tilburg
Jaar van uitgave:
2005
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.281

Bestelinformatie:

Adres:
IVA beleidsonderzoek en advies, Universiteit van Tilburg
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
Telefoon:
013 4668466
Fax:
013 4668477
Website:
www.iva.nl

Samenvatting

Dit onderzoek betreft de stand van zaken van het forensisch technisch onderzoek (fto) binnen de technische recherche. In het kader van de kwaliteitsverbetering van het forensisch technisch onderzoek is het van belang in kaart te brengen in hoeverre de technische recherche nu gebruik maakt van fto en in hoeverre fto een bijdrage levert in de opsporing en vervolging. In het onderzoek komen drie thema's aan bod: beschikbaarheid en inzet van forensisch technisch onderzoek;bruikbaarheid en toepasbaarheid van forensisch technisch onderzoek;uitvoering van forensisch onderzoek en ontwikkelingen daarin. Informatie over deze thema's is verzameld via interviews met betrokkenen van alle politiekorpsen, Het NFI, het KPLD, de FIOD-ECD, de KMar en het OM.

Naar boven

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Stand van zaken forensisch technisch onderzoek
Onderzoeker(s):
Bruinsma, M.Y.
Projectnummer:
1200
Operationele status:
Afgerond

Naar boven