U bent hier:Home Publicaties Internetbronnengids  Criminologie en victimologie

Criminologie en victimologie

Internetbronnen in Nederland, België, Europa en internationaal

Criminologie

 • Overheidsthema recidive en veelplegers

  Dit overheidsthema bevat informatie en publicaties over: verminderen recidive, veelplegers, Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.

  Recidive en veelplegers
 • CCV-dossier overlastbeleving

  Welke zaken vergroten het gevoel van overlast en verloedering in een wijk of buurt? Waarom ervaart de ene inwoner iets als overlastgevend terwijl de buurman hier geen probleem mee heeft? Welke gevolgen hebben gevoelens van overlast en verloedering op het gedrag van mensen? Dit dossier bevat achtergrondinformatie, publicaties en nieuws.

  Angst voor criminaliteit

Naar boven

Criminologische instellingen in Nederland

 • Nederlandse Vereniging voor Criminologie

  De NVC tracht de belangen te behartigen van de Nederlandse criminologie en van alle (aankomende) Nederlandse criminologen. Op de site is informatie te vinden over de organisatie, congressen en studiemiddagen en het Tijdschrift voor Criminologie (incl. auteursrichtlijnen).

  NVC
 • Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)

  Deze site bevat informatie over activiteiten, onderzoek, publicaties, organisatie en medewerkers.

  NSCR
 • Willem Pompe Instuut

  Dit is de site van het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit van Utrecht. Hier zijn te vinden: achtergronden en geschiedenis van het instituut, lijst van medewerkers (met e-mail-adressen), lijst van publicaties (w.o. de Pompe-reeks).

  Willem Pompe Instuut

Naar boven

Criminologische instellingen in België

 • Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)

  Het NICC is een Belgische wetenschappelijke instelling van de Staat onder het gezag van het Ministerie van Justitie. Zij verricht onderzoek ten dienste van de opsporing van daders van misdrijven en opbouw van de bewijslast (departement criminalistiek). Daarnaast wordt onderzoek verricht naar criminele fenomenen en de mogelijke aanpak daarvan (departement criminologie). De site bevat o.a. de onderdelen: expertises (overzicht van diverse forensische expertises), gegevensbanken (o.a. dna), publicaties (per jaar), publicaties per onderwerpsgebied.

  NICC

Naar boven

Criminologische instellingen in Europa

 • European Society of Criminology (ESC)

  De site bevat informatie over conferenties, een nieuwsbrief en informatie over het tijdschrift Europan Journal of Criminology.

  ESC
 • Criminologische databank, Institut für Kriminologie, Universität Tübingen

  Dit is het criminologisch documentatiebestand van het Institut für Kriminologie van de Universität Tübingen dat met behulp van een Duitstalig zoekformulier kan worden doorzocht. Het bestand bevat referenties (ca. 145.000) van Duits- en Engelstalige tijdschriftartikelen, rapporten en boeken.

  Krimdok

Naar boven

Criminologische instellingen internationaal

 • International Society of Criminology (ISC)

  The International Society for Criminology's objective is to promote activities and research designed to further a better understanding of the crime phenomenon on an international scale. The Society also helps to promote the prevention of crime as well as improve the procedures used by the various criminal justice systems. These activities, therefore, focus both on scientific and practical issues. The website contains information on congresses and other international events, annals, newsletters, the mission and a list of members.

  ISC

Naar boven

Victimologie en slachtofferhulp in Nederland, België en internationaal

 • Overheidsthema slachtofferbeleid

  Dit overheidsthema bevat informatie over o.a. de positie van het slachtoffer en het Slachtofferloket.

  Slachtofferbeleid
 • Intervict

  Deze site is een onderdeel van de Universiteit Tilburg en is een kennisinstituut op het gebied van de victimologie. Zij houdt zich bezig met de rechten van slachtoffers en de maatschappelijke en psychologische aspecten van slachtofferschap. Op de site is naast een nieuwsbrief en links o.a informatie te vinden over de organisatie, activiteiten en publicaties.

  Intervict
 • Slachtofferhulp Nederland

  Deze site geeft informatie van en over de nationale organisatie Slachtofferhulp Nederland, verschillende vormen van slachtofferhulp in de praktijk en mogelijkheden om schadevergoeding te krijgen.

  Slachtofferhulp Nederland
 • OM-dossier slachtofferinformatie

  Dit OM-themadossier gaat over informatievoorziening ten behoeve van slachtofferzorg en de Beleidsregels slachtofferzorg.

  Slachtofferinformatie
 • Schadefonds Geweldsmisdrijven

  Het Schadefonds geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf met ernstig letsel. De site bevat o.a. informatie over de organisatie, de aanvraagprocedure, de voorwaarden en uitkeringen. Onder de knop 'Meer informatie' zijn in het onderdeel 'meer informatie' pdf's beschikbaar van jaarverslagen, brochures en andere publicaties.

  Schadefonds Geweldsmisdrijven
 • Uitkeringen wegens immateriële letselschade (brochure)

  Deze brochure is samengesteld om meer inzicht te geven in de uitkeringen wegens immateriële letselschade (de vergoeding van deze schade wordt ook wel smartengeld genoemd). Het is een weerslag van de ruim 20-jarige 'jurisprudentie' van de Commissie die het Schadefonds Geweldsmisdrijven beheert.

  Brochure schadevergoeding aan slachtoffers
 • World Society of Victimology (WSV)

  The purpose of the WSV is to advance victimological research and practices around the world; to encourage interdisciplinary and comparative work and research in this field, and to advance cooperation between international, national, regional and local agencies and other groups who are concerned with the problems of victims.

  WSV

Naar boven