U bent hier:Home Publicaties  Justitiële verkenningen

toepassing van 360° video in een onderzoek naar een gevecht in een café

Vernieuwende onderzoeksmethoden

JV 2016, nr. 1

Door de opkomst van allerlei nieuwe technologieën is er veel meer variëteit ontstaan in methoden van wetenschappelijk onderzoek. Big Data, Google Trends, smartwatches, smartphones, internet en social media openen mogelijkheden voor onderzoek die tot voor kort niet bestonden. Alle aanleiding dus om een themanummer te wijden aan nieuwe en vernieuwende onderzoeksmethoden.
Het eerste artikel, geschreven door Bart Custers, gaat in op de vraag wat Big Data kan betekenen voor wetenschappelijk onderzoek. Het vernieuwende aspect daarvan is niet alleen de omvang van de gegevens die mogelijk bruikbaar zijn voor onderzoek, maar ook het vinden van onverwachte (statistische) verbanden. Maar hoe maak je onderscheid tussen verbanden die nieuwe inzichten bieden en correlaties die triviaal zijn? Verrassend genoeg blijkt menselijke intuïtie nog altijd onmisbaar.
Bastiaan Leeuw geeft een mooi voorbeeld van toepassing van Big Data in een artikel over de bestrijding van illegaal downloaden. Met behulp van Google Trends vergeleek hij de gegevens over zoekgedrag van Amerikaanse computergebruikers vóór en na de invoering van een zogeheten graduated response-interventie. Catrien Bijleveld schetst de trends in kwantitatieve benaderingen in de Nederlandse criminologie sinds de jaren tachtig en staat tevens stil bij meer recente ontwikkelingen. Ook in kwalitatieve methoden van onderzoek zijn nieuwe ontwikkelingen waar te nemen, zo blijkt uit de bijdrage van Robby Roks over een langdurig etnografisch onderzoek onder (ex-)leden van de Haagse jeugdbende Rollin 200 Crips. De activiteiten van deze jongeren spelen zich in toenemende mate af op social media. De grens tussen offline en online is steeds moeilijker te trekken.
Jean-Louis van Gelder bespreekt een recent onderzoeksinitiatief, CRIME Lab (Crime Research, Innovative Methods and Experimentation), dat het gebruik van nieuwe technologieën zoals sociale media, virtual reality, internet en smartphones wil bevorderen. In de afgelopen jaren is zelfmonitoring met behulp van smartphones, smartwatches en elektronische sensoren populair geworden. Katy de Kogel en Liza Cornet verkennen de toepassing van Quantified Selfdata voor de strafrechtpraktijk, in het bijzonder het meten van huidgeleiding bij gedetineerden in forensisch psychiatrische inrichtingen.
Gabry Vanderveen gaat in op de voor- en nadelen van visuele methoden in (criminologisch) onderzoek. Respondenten blijken visuele methoden te waarderen, waardoor hun betrokkenheid bij het onderzoek wordt vergroot.
Ten slotte een bijdrage over politiegerelateerd onderzoek en de daarin gehanteerde methodologieën. Daan Andriessen signaleert dat zowel ontwerpgericht als actieonderzoek weinig wordt toegepast, terwijl deze methoden beduidend zouden kunnen bijdragen aan de praktische relevantie van politiegerelateerd onderzoek.

Lees meer

Bekijk alle edities

Het tijdschrift Justitiële verkenningen belicht justitiële trends en ontwikkelingen. Justitiële verkenningen verschijnt 6x per jaar.

Zoeken in JV-archief