U bent hier:Home Publicaties  Justitiële verkenningen

Pro-islam demonstratie in de Haagse Schilderswijk (24-07-2015)

Radicalisering en terrorisme

Jv, 2016, nr. 2

Terwijl de aanslagen van Islamitische Staat (IS) in Brussel (maart 2016) en Parijs (november 2015) nog vers in het geheugen liggen, komt Justitiële verkenningen met een themanummer over radicalisering en terrorisme. Historisch gezien is de wijze waarop IS aanhangers trekt en zijn bestaan legitimeert niet nieuw, zo betoogt Bob de Graaff  in het openingsartikel. IS maakt, net als sommige christelijke bewegingen en westerse ideologieën, gebruik van een apocalyptisch verhaal. Het belooft  een einde der tijden waarin de goede elementen eindelijk zullen winnen van de krachten van het kwaad en er vervolgens een definitieve heilsstaat wordt bereikt. Allard Feddes, Lars Nickolson en Bertjan Doosje kijken op meer individueel niveau naar de aantrekkingskracht van gewelddadige, radicale bewegingen. Welke factoren kunnen een proces van radicalisering bij een individu triggeren? Fiore Geelhoed en Richard Staring proberen te verklaren waarom het islamitisch jihadisme weinig vat lijkt te hebben op Turks-Nederlandse jongeren. Deze groep heeft veel kenmerken die vaak als verklaring voor radicalisering worden gegeven. De sterke interne gerichtheid van de verschillende Turkse gemeenschappen lijken een beschermende factor tegen radicalisering te zijn. Jasper de Bie deed  onderzoek naar de werkwijze van jihadistische netwerken in de periode 2000-2013. Aan de hand van data uit 28 politieonderzoeken en 51 interviews laat hij zien hoe jihadistische netwerken in deze periode zijn veranderd . Beatrice de Graaf en Daan Weggemans doen verslag van hun onderzoek naar de maatschappelijke re-integratie van (voormalige) vanwege terrorisme veroordeelde gedetineerden. Welke factoren dragen bij aan een succesvolle re-integratie en welke juist niet? We besluiten met een essay van Jelle van Buuren. Hij geeft hierin een aanzet tot een meer omvattende verklaring voor verschillende vormen van gewelddadige radicalisering, waarbij een relatie wordt gelegd met bredere maatschappelijke ontwikkelingen. Een aanknopingspunt voor een dergelijke analyse biedt het concept van ‘de radicale verliezer’, zoals geïntroduceerd door de dichter/schrijver/filosoof Hans Magnus Enzensberger. Het jihadistisch extremisme is in deze visie een kracht die deze radicale verliezers kan verenigen in een collectief.

Lees meer

Bekijk alle edities

Het tijdschrift Justitiële verkenningen belicht justitiële trends en ontwikkelingen. Justitiële verkenningen verschijnt 6x per jaar.

Zoeken in JV-archief