U bent hier:Home Publicaties  Justitiële verkenningen

Fragment 'Het vertroosten van de gevangenen' in het schilderij 'De zeven werken van barmhartigheid' (1504) van de Meester van Alkmaar.

Mensbeelden in het strafrecht

Jv, 2015, nr. 5

Mensbeelden veranderen en het strafrecht verandert mee. In dit themanummer van Justitiële verkenningen reflecteren verschillende auteurs op mens- en wereldbeelden en de wijze waarop de samenleving aankijkt tegen daders en slachtoffers. Jacques Claessen beschrijft de overgang van het premoderne naar het moderne mens- en wereldbeeld en de veranderingen die deze overgang met zich heeft gebracht voor het misdaadrecht, met bijzondere aandacht voor het Oosterse denken over misdaad en straf. Theo de Wit stelt de vraag wat heden ten dage, in het kader van de moderne seculiere rechtsstaat, de bijdrage kan zijn van het mensbeeld uit de christelijke traditie: een vrij, verantwoordelijk en ondefinieerbaar ‘beeld van God’. Liza Cornet en Katy de Kogel betogen dat een mensbeeld waarin óók empirische resultaten en theorie vanuit biologisch perspectief zijn opgenomen, de mens vrijer maakt dan een beeld dat daarvoor de ogen sluit. Wouter Veraart keert zich in zijn bijdrage tegen de simpele dichotomie tussen daders en slachtoffers die tegenwoordig in zwang is. Hij gaat in op de geschiedenis van het slachtofferbegrip en wijst erop dat de term slachtoffer primair verwees naar de positie van de valselijk beschuldigde of veroordeelde in een juridisch of pseudo-juridisch proces. Constantijn Kelk beschrijft hoe zeer het beeld dat de samenleving heeft van gedetineerden in de loop der tijd aan verandering onderhevig is geweest. De ontwikkeling van het Nederlandse jeugdstrafrecht in de afgelopen eeuw staat centraal in het artikel van Ido Weijers. Hij stelt dat de notie van ‘de kinderlijke natuur’ van jeugdige delinquenten terug is van weggeweest – dit keer ook geïnspireerd door kennis en inzichten uit de neurologie en uit hersenonderzoek. Het artikel van Jaap Goedegebuure focust op de parallellen tussen de term ‘zinloos geweld’ en het literaire thema van de ‘acte gratuit’ zoals ontwikkeld door de Franse modernistische schrijver André Gide. Deze ‘willekeurige daad’ is tevens aanwezig in de romans van Dostojewski, Camus en Arnon Grunberg. Ten slotte zet Geert Corstens vanuit zijn ervaring bij de Hoge Raad zijn optimistische visie op de mens uiteen. Hij is van mening dat rechters zich er altijd bewust van zouden moeten zijn dat verdachte en veroordeelde mensen een positieve benadering verdienen – ook als dit in tegenspraak lijkt met de statistische gegevens over recidive.

Lees meer

Bekijk alle edities

Het tijdschrift Justitiële verkenningen belicht justitiële trends en ontwikkelingen. Justitiële verkenningen verschijnt 6x per jaar.

Zoeken in JV-archief