U bent hier:Home Publicaties  Justitiële verkenningen

Robot op straat

Nieuwe technologieën in opsporing en veiligheidszorg

JV 2016, nr. 3

Maken publieke beveiligers binnenkort plaats voor crime fighting robots? Wordt criminaliteit een te voorspellen fenomeen dankzij verfijnde algoritmen en diepe analyse van big data? Moeilijk te zeggen, maar dat nieuwe technologieën de opsporingspraktijk en de veiligheidshandhaving ingrijpend gaan veranderen is zeker. Zo laten Arnout de Vries en Selmar Smit in dit themanummer zien dat steeds meer politiekorpsen in Nederland en daarbuiten gebruikmaken van predictive policing: politiewerk aan de hand van voorspellingen. Rob Kitchin beschrijft het fenomeen van smart cities en plaatst kanttekeningen bij de consequenties van deze ontwikkeling voor de rechtsbescherming van burgers en politieke en sociale machtsverhoudingen. Colette Kuijpers en Sacha van Schendel gaan in op de nieuwe Europese norm die bedrijven verplicht om de beginselen van Data Protection by Default (DPbD ) doeltreffend te waarborgen en alleen persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn. Aan de hand van de casus FBI vs. Apple concluderen de auteurs dat een strikte uitleg van DPbD kan conflicteren met (toekomstige) opsporingsbevoegdheden. Van welke technologieën politiekorpsen in Europe op dit moment gebruik maken, was het onderwerp van een studie van Bart Custers en Bas Vergouw. Sander Flight bespreekt de stand van zaken van vier soorten beeldtechnologie: gemeentelijke camera’s, bodycams, slimme camera’s en automatische kentekenherkenning (ANPR). De snelle stijging van het aantal drones in het Nederlandse luchtruim heeft geleid tot serieuze zorgen over veiligheid en privacy, zo laat Pieter Elands zien in zijn bijdrage. We besluiten met een bijdrage van Virginia Dignum en Jeroen van den Hoven over verantwoord gebruik van artificiële intelligentie.

Lees meer

Bekijk alle edities

Het tijdschrift Justitiële verkenningen belicht justitiële trends en ontwikkelingen. Justitiële verkenningen verschijnt 6x per jaar.

Zoeken in JV-archief