U bent hier:Home Publicaties  Justitiële verkenningen

Vluchtelingen in Europa

Jv, 2015, nr. 3

Zolang de oorlogssituatie in Syrië en delen van Noord-Afrika voortduurt lijkt de vluchtelingenstroom richting Europa niet te stuiten. Ondertussen blijft het vraagstuk van de spreiding van vluchtelingen de EU-lidstaten verdelen. In het themanummer Vluchtelingen in Europa zijn artikelen te lezen van Roel Jennissen over de historische ontwikkeling van het vluchtelingenvraagstuk in Europa en geopolitieke aspecten en van Han Entzinger die de veranderende routes van vluchtelingen analyseert. Tineke Strik bespreekt de rol van de Europese grensbewakingsorganisatie Frontex. Joris Schapendonk volgde enkele vluchtelingen op de voet en zet hun beweegredenen en ambities tegenover de Europese wens om migratie te beperken. Nu in het afgelopen jaar zoveel vluchtelingen via Italië en Griekenland de Europese Unie zijn binnengekomen is het vraagstuk van een (eerlijke) spreiding van vluchtelingen over de lidstaten erg actueel. René Bruin, Stefan Kok en Ashley Terlouw laten in hun bijdrage zien waarom de EU-landen het zo moeilijk eens kunnen worden. Of zich onder de asielzoekers uit de Arabische wereld mogelijk sympathisanten bevinden van de fundamentalistische terreurbeweging Islamitische Staat, is een andere heikele kwestie. Maarten Bolhuis en Joris van Wijk onderzoeken of artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag een geschikt instrument is om dergelijke personen te identificeren. Ten slotte is er aandacht voor de sociaaleconomische integratie van vluchtelingen in Nederland en enkele omringende landen in een artikel van Jeanine Klaver.

Lees meer

Bekijk alle edities

Het tijdschrift Justitiële verkenningen belicht justitiële trends en ontwikkelingen. Justitiële verkenningen verschijnt 6x per jaar.

Zoeken in JV-archief