U bent hier:Home Publicaties  Justitiële verkenningen

Verboden liefdes

Jv, 2015, nr. 4

Dit themanummer van Justitiële verkenningen over ‘Verboden liefdes’ gaat in op situaties waarin de overheid bepaalde partnerkeuzes van individuen verbiedt of ontmoedigt. Dat gebeurt in deze tijd niet meer vanwege een schending van de goede zeden, maar steeds vaker met de bedoeling om de zwakker geachte partij in de relatie te beschermen. Ook de bestrijding van maatschappelijke misstanden (bijvoorbeeld vrouwenhandel, dwanghuwelijken) of de realisering van andere beleidsdoelen (bijvoorbeeld beperking van immigratie) speelt hierbij een rol. Het themanummer begint met een historisch overzicht van vier eeuwen verboden relaties, geschreven door Jan Kok. Pas in de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw trad een versoepeling op van veel regels en normen over partnerkeuze. Juul Mulder levert een bijdrage over pedoseksuele relaties en de beleving daarvan door de volwassene en het kind. Maite Verhoeven en Barbra van Gestel laten in hun artikel zien hoe de overheid de liefdesrelaties van prostituees wantrouwt en tracht te ontmoedigen, dit in het kader van de bestrijding van mensenhandel. Leen Sterckx bespreekt de dalende huwelijksmigratie vanuit Turkije en Marokko en stelt de vraag of dit fenomeen kan worden verklaard door het beleid van de overheid sinds 2004. Het voornemen van de Nederlandse regering om neef-nichthuwelijken te verbieden komt aan de orde in de bijdrage van Josanne Priem. Tot slot besteedt Kees Waaldijk aandacht aan een relatietype dat eeuwenlang te maken heeft gehad met onderdrukking en vervolging, maar in de afgelopen twintig jaar steeds meer erkenning krijgt: relaties tussen partners van dezelfde sekse. Meer specifiek gaat de auteur in op ontwikkelingen in het nationale en Europese recht inzake het homohuwelijk en andere samenlevingsvormen van partners van gelijk geslacht.

Lees meer

Bekijk alle edities

Het tijdschrift Justitiële verkenningen belicht justitiële trends en ontwikkelingen. Justitiële verkenningen verschijnt 6x per jaar.

Zoeken in JV-archief