Budget voor onderzoek naar de invloed van corona op gedrag

De Nationale Wetenschapsagenda heeft een bedrag van 150.000 euro toegekend voor onderzoek naar de invloed van de covid-19-pandemie op ons gedrag en welbevinden. Er worden 3 systematische overzichtsstudies uitgevoerd over de gevolgen van de covid-19-pandemie: voor gezondheid, onderwijs en veiligheid. Het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nationale Politie en het WODC zijn hierbij betrokken.

Om de rol van gedragswetenschappelijke factoren en de maatschappelijke gevolgen van covid-19 in kaart te brengen is een aanpak nodig waarin verschillende expertises zijn gebundeld. De NeuroLabNL-gemeenschap is daarvoor de aangewezen organisatie, aangezien deze wetenschappelijke en maatschappelijke partners samenbrengt met unieke expertise op het gebied van hersenen, cognitie en gedrag.

Het project maakt deel uit van de kleine projecten binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) die de maatschappelijke en wetenschappelijke impact van onderzoek moeten vergroten. Het project start in de eerste helft van 2021.

Deelnemers
De deelnemers aan dit project zijn: Radboud Universiteit Nijmegen, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, UMCU, Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam, Tilburg University, Maastricht University, Universiteit Twente, Amsterdam UMC, RIVM Behavior Unit, Digital Society, Medical Delta, Avans Hogeschool, Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s, ministerie van Justitie en Veiligheid, Informatie en Analyse Team van de Nationale Politie en Directoraat-Generaal Politie.

Initiatiefnemers
De initiatiefnemers zijn de boegbeelden van de NWA-route NeurolabNL: prof. dr. Andrea Evers van de Universiteit Leiden (thema gezondheid, tevens penvoerder), prof. dr. Lydia Krabbendam van de Vrije Universiteit Amsterdam (thema onderwijs), dr. Katy de Kogel van het WODC (thema veiligheid) en prof. dr. Richard van Wezel van de Radboud Universiteit (fundamenteel onderzoek).