Jaarverslag 2021: WODC in beweging

2021 was geen standaard jaar voor het WODC. In april werd de reorganisatie officieel afgerond en de nieuwe afdelingen en strategische doelen een feit. Zulke ingrijpende wijzigingen, in combinatie met een goed gevulde onderzoeksprogrammering en niet-aflatende coronabeperkingen, maakten 2021 voor het WODC een jaar vol beweging. In dit jaarverslag leest u meer over onze nieuwe organisatie, onze publicaties en de ontwikkelingen die gedurende het jaar zijn doorgemaakt en opgestart.

Afgelopen jaar heeft het WODC opnieuw met relevante onderzoeken bijgedragen aan beleidsvorming bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. In dit jaarverslag lichten we bijzondere onderzoeken uit die het WODC in 2021 heeft gepubliceerd. Verder wordt de ontwikkeling van de organisatie beschreven en bieden we een lijst van alle gepubliceerde onderzoeken, artikelen en andere soorten publicaties. Verschillende gremia, zoals de vertrouwenspersonen en de Raad van Advies, laten weten wat zij in 2021 hebben gedaan. Tot slot staan de grote bewegingen in 2021 toegelicht en wordt beschreven hoe die in 2022 worden voortgezet.

Beweging rond kennislijnen, datamanagement, communicatie en privacy

In 2021 is een eerste stap gemaakt met het inrichten van kennislijnen voor het interne onderzoek van het WODC. Eén daarvan zal zich richten op datamanagement, de andere op inhoudelijke onderzoeksthema’s. De nieuw ingestelde privacy officer heeft flinke stappen gemaakt in het vergroten van het privacy bewustzijn. Daarnaast is de rol van communicatie in onderzoeksprojecten verder versterkt.

Cover Jaarverslag WODC 2021
Beeld: ©WODC