Bijdrage WODC aan CEPEJ Evaluation Report

Op 5 oktober 2022 werd het CEPEJ Evaluation Report gepresenteerd door de European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ). De tweejaarlijkse publicatie van de Council of Europe bevat uitgebreide informatie over het functioneren van de justitiële systemen van 44 Europese staten, met het oogmerk deze systemen te versterken en verbeteren. Zoals ieder jaar nam het WODC de coördinatie van de dataverzameling in Nederland op zich.

Het 2022 Evaluation Report presenteert data over 2020, en bevat zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie. Het rapport beslaat een breed spectrum aan onderwerpen, bijvoorbeeld het aantal zaken en doorlooptijden, juridische beroepsgroepen, het rechtsbijstandssysteem en de budgetten. CEPEJ beoogt met de rapportage zowel de kwaliteit en efficiëntie van de Europese justitiële systemen te verbeteren, als het vertrouwen van rechtszoekenden in de systemen te versterken. Het rapport is te downloaden vanaf deze website.

Database en publicatie WODC

Naast de tweejaarlijkse rapportage is er ook een database beschikbaar, met data die teruggaat tot 2010. De database is dynamisch, men kan hier zelf informatie opvragen en aanvullende commentaren van de landen inzien. Dit verrijkt de informatie die in het rapport te lezen is. Het is uniek dat er data beschikbaar is over zo veel onderwerpen voor Europese landen, over meerdere jaren. Op basis van de rapportages en dynamische database is het mogelijk een volledig beeld te vormen van de overeenkomsten en verschillen binnen Europa, maar ook trends over de jaren heen in kaart te brengen. Binnenkort hoopt het WODC daar verder aan bij te dragen, met een publicatie toegespitst op het Nederlandse rechtsbijstandssysteem, vergeleken met verschillende Europese landen. De nieuwste cijfers zullen daarin verwerkt worden.