WODC-publicaties 2022 - week 41

Dit is het wekelijks overzicht van publicaties en berichten van het WODC.

Scheidingen 2020-2021 - Gerechtelijke procedures en gesubsidieerde rechtsbijstand

Het WODC geeft cijfermatige achtergrondinformatie over de ontwikkelingen ten aanzien van scheidingsprocedures en gesubsidieerde mediation en rechtsbijstand bij scheiding (toevoegingen). Vanaf 2015 worden hierover factsheets gepubliceerd. Deze factsheet geeft nieuwe cijfers over 2020 en 2021. Waar mogelijk worden ontwikkelingen geschetst over de periode 2001 t/m 2021.

Flinke afname scheidingsprocedures en gesubsidieerde rechtsbijstand bij scheiding

Rechtspleging Civiel en Bestuur - update 2021

Er is een nieuwe editie verschenen van de webpublicatie "Rechtspleging Civiel en Bestuur"(C&B). Dit is een verzameling statistische gegevens op het gebied van civiel en bestuursrecht. De publicatie verschijnt eens per jaar en bevat gegevens over de jaarlijkse hoeveelheid gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures in het civiel- en bestuursrecht, het gebruik van gesubsidieerde rechtshulp, de hoeveelheid personen die werkzaam zijn in juridische beroepen en de overheidsuitgaven aan civiele en bestuursrechtspleging.

Rechtspleging Civiel en Bestuur - update 2021

'Bijzonder ingewikkeld om aan papieren te komen'; een verkennend onderzoek naar de nationaliteit en verblijfspositie van Roma in Nederland

Op dit moment wonen er in Nederland naar schatting enige honderden Roma die geregistreerd staan met nationaliteit onbekend of als staatloos. Deze Roma hebben minder rechten dan personen die wel een nationaliteit hebben. Daarnaast is onrechtmatig verblijf een probleem. De gevolgen hiervan zijn dat Roma bijvoorbeeld niet legaal mogen werken en geen recht hebben op een uitkering. Veel problemen lijken voort te komen uit het ontbreken van documenten, zoals een geboorteaangifte. Het Verwey-Jonker Instituut heeft in opdracht van het WODC een verkennend onderzoek gedaan naar deze groep Roma.

Roma in de knel door ontbrekende documenten

Bijdrage WODC aan CEPEJ Evaluation Report

Op 5 oktober 2022 werd het CEPEJ Evaluation Report gepresenteerd door de European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ). De tweejaarlijkse publicatie van de Council of Europe bevat uitgebreide informatie over het functioneren van de justitiƫle systemen van 44 Europese staten, met het oogmerk deze systemen te versterken en verbeteren. Zoals ieder jaar nam het WODC de coƶrdinatie van de dataverzameling in Nederland op zich.

Bijdrage WODC aan CEPEJ Evaluation Report