WODC-publicaties 2022 - week 44

Dit is het wekelijks overzicht van publicaties en berichten van het WODC.

Handreiking ex ante evaluatie Contraterrorismebeleid - Instrumentarium voor de beleidsambtenaar

Van beleidsmakers wordt steeds nadrukkelijker verwacht dat zij bij nieuw beleid expliciet inzicht geven in de achtergrond, opzet, werking en de te verwachten resultaten. Een ex ante evaluatie helpt hierbij door keuzesituaties inzichtelijk te maken. Het is dus een middel om te komen tot goed onderbouwd beleid. Op verzoek van het WODC heeft de Universiteit Leiden een handreiking geschreven die ambtenaren die betrokken zijn bij contraterrrorismebeleid helpt een gedegen ex ante evaluatie uit te voeren. 

Ex ante evaluatie draagt bij aan goed onderbouwd beleid