WODC-publicaties 2023 - week 04

Dit is het wekelijks overzicht van publicaties en berichten van het WODC.

Boetes uit het buitenland - Verkeersboetes uit andere Europese lidstaten opgelegd aan en betaald door houders van Nederlandse kentekens

Gemiddeld wordt in de periode 2017-2021 83% van verkeersboetes uit het buitenland door Nederlandse kentekenhouders betaald. Bij boetes uit België, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland ligt dat percentage nog wat hoger (tussen 85-95%). De gemiddelde betalingsbereidheid van Nederlandse kentekenhouders is hoger dan die van kentekenhouders uit andere landen (50-70%). Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit onderzoek dat Dialogic in opdracht van het WODC heeft uitgevoerd.

Meeste verkeersboetes uit het buitenland door Nederlanders betaald

WODC 50 jaar: jubileumcongres in najaar!

In 2023 bestaat het WODC 50 jaar en dat laten we natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. Er is een speciaal jubileumlogo ontwikkeld dat op al onze rapporten uit 2023 verschijnt. Gedurende het jaar vieren we ons jubileum op verschillende momenten en manieren. Belangrijkste om nu al te melden is het jubileumcongres dat we dit najaar organiseren voor mensen werkzaam in het werkveld van justitie en veiligheid. Ook verschijnt na de zomer de speciale editie van Justitiële verkenningen over 50 jaar WODC.

WODC 50 jaar: jubileumcongres in najaar!

Onderzoeksprogramma voor 2023 is bekend

Het onderzoeksprogramma van het WODC voor 2023 (1e tranche) is bekend. Er zullen in de komende periode 38 onderzoeken starten naar zeer uiteenlopende onderwerpen binnen het beleidsterrein van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Onderzoeksprogramma voor 2023 is bekend

Onbenut potentieel - Kwalitatief onderzoek naar werkzame factoren in de opzet en uitvoering van de maatregel plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD)

Sommige plegers van strafbare feiten gaan telkens opnieuw in de fout. Vaak is bij deze personen meer aan de hand, bijvoorbeeld een verslaving. Ze worden stelselmatige daders genoemd. Sinds 2004 kan de strafrechter zo’n dader met de maatregel plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) veroordelen tot twee jaar vrijheidsbeneming. De bedoeling hiervan is om de maatschappij langere tijd te beschermen en de dader de nodige individuele zorg te bieden. Dit laatste komt nog niet goed uit de verf, zo constateert Onderzoeksinstituut IVO.

Stelselmatige daders twee jaar van de straat met ISD-maatregel: benut die tijd beter

Inzichten in de effectiviteit van preventieve instrumenten in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zet hoog in op de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en wil daarom graag inzicht in wat wel en niet werkt. Daarom onderzocht RAND Europe, in opdracht van het WODC, wat de effecten zijn van preventieve instrumenten. Helaas zijn de bestaande binnen- en buitenlandse studies op dit terrein van onvoldoende aantal en kwaliteit. Er is meer en beter onderzoek nodig om te kunnen bepalen of en hoe preventieve instrumenten een goed middel zijn in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit.

Lastig inzicht te krijgen in effecten van preventieve instrumenten tegen georganiseerde criminaliteit