Disclaimer

Lopend onderzoek

De daadwerkelijke invulling van lopend onderzoek kan afwijken van de beschrijving ervan op de WODC-site, die een weergave is van de beoogde invulling ten tijde van de start van het onderzoeksproject. Om praktische redenen past het WODC die teksten tussentijds niet aan. Het uiteindelijke rapport dat op de website wordt geplaatst met een korte beschrijving geeft duidelijkheid over de uiteindelijk gevolgde onderzoeksopzet.

WODC-publicaties

Opname van WODC-publicaties in een reeks betekent niet dat de inhoud het standpunt van de Minister van Justitie en Veiligheid weergeeft. Met reeks wordt hier bedoeld de publicaties in de WODC- reeksen: Onderzoek en Beleid, Cahier, Memorandum, Factsheet en het tijdschrift Justitiƫle verkenningen.