Schattingen onrechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen 2017-2018

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft ten behoeve van het vreemdelingenbeleid behoefte aan een beeld van de ontwikkeling van het aantal onrechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen. Sinds 2000 worden er daarom schattingen gemaakt van het aantal vreemdelingen in Nederland zonder verblijfsrecht.

Samenvatting

De probleemstelling voor het nieuwe onderzoek luidt als volgt:

  • Wat was in de periode medio 2017-medio 2018 naar schatting de omvang van de populatie van onrechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen?
  • Wat is de trendmatige ontwikkeling van de geschatte omvang van het aantal vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf in Nederland, wanneer de nieuwe schatting met de vorige schattingen wordt vergeleken?
  • Welke zekerheid kan aan de schatting worden verbonden?

Een inschatting van de mate van zekerheid van de nieuwe schatting voor het jaar medio 2017 – medio 2018, wordt verkregen door triangulatie, het maken van schattingen voor dezelfde periode met andere methoden en databronnen en het volgens een systematiek vergelijken van de resulterende schattingen. Er wordt een triangulatie uitgevoerd van de nieuwe populatieschatting gemaakt met het afgeknotte Poisson regressiemodel en schattingen gemaakt met de alternatieve methoden die in het vooronderzoek naar voren kwamen.
Om na te gaan of bij de illegalenschatting triangulatie mogelijk is en, indien ja, welke methoden en data daarbij kunnen worden ingezet, is er een vooronderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Breuer & Intraval.

Over de publicatie

Publicatiegegevens
Auteur(s) Heijden, P.G.M. van der, Cruyf, M.J.L.F., Engbersen, G.B.M., Gils, G.H.C. van
Organisatie(s) Universiteit Utrecht - Faculteit Sociale Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam, Onderzoeksbureau BeleidsOnderzoek&Advies (BOA), WODC
Plaats uitgave Utrecht
Uitgever Universiteit Utrecht - Faculteit Sociale Wetenschappen
Jaar van uitgave 2020

Het rapport is te bestellen bij Faculty of Social and Behavioural Sciences, Methodology & Statistics, Utrecht University - 030-2531470.

Onderzoeksgegevens
Werktitel Illegalenschatting 2017
Projectnummer 2969
Operationele status Afgerond