Cybersecurity - a state-of-the-art-review: phase 2

Dit rapport draagt bij aan het samenstellen van een algemeen overzicht van de state-of-the-art kennis op
gebied van cybersecurity. In Fase 1 van deze studie was de opdracht om een quick-scan uit voeren van
onderzoek op het gebied van cybersecurity en om te aan te stippen welke onderwerpen meer aandacht
verdienden. In Fase 1 was het hoofddoel uit te maken welke huidige cybersecurity-onderwerpen verder
moesten worden uitgediept in Fase 2.

Samenvatting

Er zijn vier thema’s geïdentificeerd als de meest urgente en relevante onderwerpen voor de NCTV:

  1. Cybersecurity-governance vanuit het perspectief van de nationale veiligheid;
  2. Vertrouwen in informatie en data;
  3. De beveiliging van vitale infrastructuur; en
  4. Veiligheid van de supply chain.

De NCTV heeft twee van deze vier thema’s geselecteerd voor verder onderzoek in Fase 2, te weten:

  1. Cybersecurity-governance vanuit het perspectief van de nationale veiligheid; en
  2. De beveiliging van vitale infrastructuur.

Over de publicatie

Publicatiegegevens
Auteur(s) Silfversten, E. ; Jordan, V. ; Martin, K. ; Dascalu, D. ; Frinking, E.
Organisatie(s) Rand Europe, WODC
Plaats uitgave Brussels/Cambridge
Uitgever Rand Europe
Jaar van uitgave 2020
Onderzoeksgegevens
Werktitel State of the art cybersecurity fase 2
Projectnummer 3051
Operationele status Afgerond