Prevalentiemonitor huiselijk geweld en seksueel geweld 2020

De Prevalentiemonitor huiselijk geweld en seksueel geweld (PHGSG) beschrijft de aard en de mate waarin huiselijk geweld en seksueel geweld in Nederland voorkomen. Bij huiselijk geweld gaat het om vormen van geweld als fysiek geweld, dwingende controle, stalking en seksueel geweld die gepleegd worden door iemand uit de huiselijke kring. De term ‘huiselijke kring’ heeft betrekking op de sociale relatie tussen slachtoffer en pleger. Tot de huiselijke kring worden gezins- en familieleden en ook eventuele (ex-)partners gerekend.

De cijfers in deze PHGSG zijn gebaseerd op een internetenquête onder een steekproef van de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder (ongeveer 14,3 miljoen personen). Het onderzoek is gehouden van begin maart tot eind april 2020. De uitvraag was net een week gaande toen de zogeheten ‘lockdown’ in het kader van de coronapandemie werd afgekondigd. Over de mogelijke effecten van deze lockdown op het onderzoek wordt in deze publicatie gerapporteerd.

Voor het onderzoek zijn honderdduizend personen benaderd. Ruim 30 duizend personen hebben de vragenlijst ingevuld, een respons van 30,5 procent. Dit grote aantal respondenten maakt het mogelijk om betrouwbare en gedetailleerde uitspraken te doen over de prevalentie van huiselijk geweld en seksueel geweld in Nederland.
De tweede meting zal plaats vinden in 2022, en de derde in 2024. Optioneel zijn nog een vierde en een vijfde meting (in 2026 en 2028).

Over de publicatie

Publicatiegegevens
Auteur(s) Akkersmans, M., Gielen, W., Kloosterman, R., Moons, E., Reep, C., Wingen, M.
Organisatie(s) CBS, WODC
Plaats uitgave Den Haag
Uitgever CBS, WODC
Jaar van uitgave 2020
Onderzoeksgegevens
Werktitel Monitor Huiselijk Geweld en Seksueel Geweld (1e meting)
Projectnummer 3081c
Operationele status Afgerond