Versterking internationale kennisfunctie internationale ontwikkelingen op het beleidsdomein van justitie en veiligheid

In opdracht van het WODC verkende onderzoeksbureau Significant APE de belangrijkste te verwachten ontwikkelingen die de komende vijf jaar van invloed zullen zijn op de beleidsagenda van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Samenvatting

In opdracht van het WODC verkende onderzoeksbureau Significant APE de belangrijkste te verwachten ontwikkelingen die de komende vijf jaar van invloed zullen zijn op de beleidsagenda van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het betreft – voornamelijk internationale – ontwikkelingen, zoals de toename van de internationale georganiseerde ondermijnende criminaliteit, een toename van de inzet van ransomware, migratie vanuit conflictgebieden naar de EU, de veranderende verhoudingen tussen grootmachten, de opkomst van nieuwe drugs en de toename van internationale drugscriminaliteit, de afbreuk van de echtsstaat in enkele EU-landen, een toegenomen gebruik van technologie door terroristische groeperingen en statelijke verstoring en inmenging. Hiernaast bracht het onderzoek de meest relevante data- en informatiebronnen in beeld voor het volgen van de geïdentificeerde ontwikkelingen.

Over de publicatie

Publicatiegegevens
Auteur(s) Kluft, S.; Wilms, P.
Organisatie(s) Significant API, WODC
Plaats uitgave Utrecht
Uitgever Significant API
Jaar van uitgave 2020
Onderzoeksgegevens
Werktitel

Internationale kennis en trends voor JenV

Projectnummer 2946
Operationele status Afgerond