Financieel toezicht binnen het (jeugd)strafrecht - Een onderzoek naar het verloop, de resultaten en mogelijke uitbreiding van verplicht financieel toezicht binnen het (jeugd)strafrecht

In Nederland hebben steeds meer veroordeelden te maken met financiële problemen. Die financiële problemen vergroten de kans dat ze opnieuw de fout ingaan. Hoewel betrokkenen vinden dat er voldoende mogelijkheden zijn in het jeugd- en volwassenenstrafrecht om financieel toezicht op te leggen, wordt er maar weinig gebruik van gemaakt. Bovendien zijn er weinig instanties waar specifieke kennis aanwezig is om veroordeelden te begeleiden. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden in opdracht van het WODC naar financieel toezicht in het (jeugd)strafrecht.

Samenvatting

In opdracht van het Ministerie voor Justitie en Veiligheid is onderzoek uitgevoerd naar het verloop, de resultaten en uitbreiding van financieel toezicht. Doel van het huidige onderzoek is het verkrijgen van inzicht in het verloop van de huidige vormen van financieel toezicht en het in kaart brengen van de eventuele uitbreidingsmogelijkheden en verbeterpunten. In dit onderzoek wordt antwoord gegeven volgende centrale onderzoeksvraag:
Hoe verlopen de huidige financiële maatregelen binnen het (jeugd)strafrecht en op welke manier kan het financieel toezicht verbeterd worden?

Over de publicatie

Publicatiegegevens
Auteur(s) Koenraadt, R.M., Boone, M.M., Rap, S.E., Kappert, S.
Organisatie(s) Universiteit Leiden -  sectie Strafrecht & Criminologie en Jeugdrecht, WODC
Plaats uitgave Leiden
Uitgever Boom juridisch
Jaar van uitgave 2021
Onderzoeksgegevens
Werktitel

Verplicht financieel toezicht jeugdstrafrecht

Projectnummer 3103
Operationele status Afgerond