Wet langdurig toezicht - Reconstructie van de beleidstheorie, eerste evidentie en nadere onderzoeksthema's (Cahier 2020-21)

In 2018 is de Wet Langdurig Toezicht (Wlt) volledig in werking getreden. De wet maakt het mogelijk om langer en intensiever toezicht te houden op (voormalige) tbs’ers en andere zeden- en geweldsdelin­quenten die veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf. Hierdoor kunnen zij zo nodig zelfs levenslang worden gemonitord. Het WODC gaat de wet de komende jaren evalueren. In het vandaag verschenen eerste onderzoek is een reconstructie gemaakt van de beleidstheorie: waarom is de wet er gekomen en wat zijn de doelen en verwachtingen van de wet?

Samenvatting

Er is een nieuwe wet die langdurig toezicht, behandeling en monitoring van ex-gedetineerden en (ex-)terbeschikkinggestelden (tbs) regelt, de Wet langdurig toezicht (Wlt). Het doel van de Wlt is het voorkomen van herhaling van zeden- en zware geweldsdelicten. Door effectiever toezicht te houden op ex-gedetineerden en (ex-)tbs-gestelden wordt beoogd bij te dragen aan de belangrijkste doelen van het nieuwe stelsel van forensische zorg, namelijk herstel van de patiënt en de verdere vermindering van recidive ten behoeve van de maatschappij.

Het huidige onderzoek kent als doel het expliciteren en analyseren van de beleids-theorie achter de Wlt. Hiertoe zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

  1.  Wat zijn de plannen achter en verwachtingen en doelen van de Wlt?
  2. Op welke doelgroepen richten de verschillende onderdelen van de Wlt zich?
  3. Welke veronderstelde werkzame mechanismen liggen ten grondslag aan de Wlt?
  4. Op welke termijnen zijn effecten van de verschillende onderdelen van de Wlt te verwachten?

Over de publicatie

Publicatiegegevens
Auteur(s) Nagtegaal, M.
Organisatie(s) WODC
Plaats uitgave Den Haag
Uitgever WODC
Jaar van uitgave 2020
Onderzoeksgegevens
Werktitel

Evaluatie Wet Langdurig Toezicht - Analyse van de beleidstheorie

Projectnummer 2990a
Operationele status Afgerond