Asiel- en terugkeerbeleid

Vreemdelingen die een verblijfsvergunning hebben aangevraagd, krijgen asiel in Nederland, of zij moeten het land verlaten. Het WODC onderzoekt met enige regelmaat hoe groot de asielinstroom is. Het WODC heeft ook verschillende onderzoeksrapporten rond dit thema gepubliceerd, bijvoorbeeld de evaluatie van de Wet modern migratiebeleid.