Externe links

 • Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
  Deze nieuwe site bevat dossiers over o.a.: onveiligheidsgevoelens, veilig uitgaan, veilig ondernemen (bedrijventerreinen, winkelgebieden, keurmerk veilig ondernemen, regionale platforms criminaliteitsbeheersing), integraal en lokaal veiligheidsbeleid, grote stedenbeleid, evenementenbeleid, bestuurlijke handhaving (bestuurlijke boete, cameratoezicht, preventief fouilleren), brandveiligheid en brandmelding, veiligheid in en rondom school, veilig wonen, veilige wijk, buurtbemiddeling, conformiteitsschema's, kwaliteitsregelingen, en veiligheidshuizen.
 • Probleemgericht werken aan High Impact Crime (ProHic)
  High Impact Crime (HIC) kan lokaal aangepakt worden door politie, gemeente en openbaar ministerie (OM) in samenwerking met burgers en instellingen/bedrijven. Deze website en de daarop te vinden instrumenten geven oplossingsrichtingen en tips die bewezen effectief zijn om inbraken, berovingen en overvallen te verminderen.
  Een overzicht van de 'kennisparels' op het terrein van justitie en veiligheid (van Jaap de Waard) zijn hier ook terug te vinden. 
 • Inspectie Justitie en Veiligheid
  De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt toezicht op uitvoeringsorganisaties op het terrein van justitie en veiligheid. Door onderzoeken geeft de Inspectie inzicht in de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen. Om zo risico’s te signaleren en om organisaties aan te zetten tot verbetering.
 • COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement
  Het COT combineert beleidsonderzoek met criminologie. Trainen met oefenen. Onderzoek achteraf, met advisering vooraf. De rode draad in onze dienstverlening vormt het werkgebied zelf: veiligheids- en crisismanagement.
 • Cyber Security Raad (CSR)
  De Cyber Security Raad is een nationaal en onafhankelijk adviesorgaan van het kabinet en bedrijfsleven (via het kabinet) en is samengesteld uit hooggeplaatste vertegenwoordigers van publieke en private organisaties en de wetenschap. De CSR zet zich op strategisch niveau in om de cybersecurity in Nederland te verhogen.
 • Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) - Actieprogramma Veilig Ondernemen 2023-2026
  Actieprogramma van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC). Het actieprogramma schetst de belangrijkste thema’s voor de  aanpak van criminaliteit in het bedrijfseven voor de jaren 2023-2026. Het biedt concrete maatregelen waar overheid en bedrijfsleven gezamenlijk mee aan de slag gaan.
 • European Crime Prevention Network (EUCPN)
  The EUCPN is the European Crime Prevention Network. The Network aims to connect the local, national and European level and to promote crime prevention knowledge and practices among the EU Member States. 
 • European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI)
  HEUNI is the European regional institute in the United Nations Criminal Justice and Crime Prevention programme network. HEUNI is a bold front-runner in creating and sharing uncompromised knowledge on the prevention of crime within the framework of criminal justice. We engage policymakers, practitioners and researchers in frank discussions to tackle current problems. We develop innovative and action-oriented solutions to advance the rights of those affected by crime.