Vreemdelingen en vluchtelingen

Het WODC verricht uiteenlopend onderzoek onder de mensen die naar Nederland migreren, en naar de vreemdelingenvoorzieningen waarvan zij gebruik kunnen maken. Ook worden schattingen gemaakt van het aantal onrechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen.