Inzicht in ontwikkelingen criminaliteit en rechtshandhaving

De jaarlijkse publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving (C&R) geeft overzicht van ontwikkelingen en samenhangen op het gebied van criminaliteit en rechtshandhaving.

In 2018 daalde de totale geregistreerde criminaliteit verder. De politie registreerde in dit jaar 785.000 misdrijven, dat is 40% minder dan de 1,3 miljoen in 2008. De politie registreerde ook minder verdachten bij deze misdrijven: 245.000 in 2018, bijna een halvering in vergelijking met 2008. Omdat sommige personen in een jaar meer dan éénmaal verdacht zijn, gaat het om een kleiner aantal verschillende personen, namelijk 160.000. Het Openbaar Ministerie handelde in 2018 178.000 zaken af; in 2008 bedroeg dit aantal 255.000. Ruim de helft van de zaken in 2018 was een dagvaarding, 20% was een onvoorwaardelijk sepot, 18% een strafbeschikking, 3% een transactie en 5% een voorwaardelijk sepot. In 2018 deed de rechter 88.000 zaken af. De rechter verklaarde de verdachte in 90% van de zaken schuldig, in 2008 was dit nog 92%. De vrijheidsstraf is de laatste jaren de meest opgelegde hoofdstraf, gevolgd door de taakstraf.

Met het oog op het belang van betrouwbare cijfers over criminaliteit en rechtshandhaving brengen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en de Raad voor de rechtspraak jaarlijks de publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving (C&R) uit. Ook de zeventiende editie van C&R staat vol informatie over de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland, welk deel hiervan wordt opgespoord, de strafrechtelijke reactie die justitie hierop heeft, de tenuitvoerlegging van opgelegde sancties en ontwikkelingen die zich hierin hebben voorgedaan. Deze editie richt zich op de periode 2008-2018. De hoofdstukken zijn kort en bondig en bestaan uit teksten, kerncijfers en enkele figuren. Daarnaast zijn er aparte Excel-tabellen met de onderliggende cijfers beschikbaar bij deze publicatie. De informatie gaat grotendeels over misdrijven en de rechtshandhaving daarbij. Een apart hoofdstuk geeft aandacht aan overtredingen.
Lees het volledige rapport: Criminaliteit en rechtshandhaving 2018 (Cahier, 2019-16).