ASR Nieuwsbrief I (mei 2016)

Dit is de eerste nieuwsbrief over het onderzoeksprogramma Monitoring en Evaluatie van het Adolescentenstrafrecht (M&E ASR) dat op verzoek van de DG Sancties en Beschermen van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) tot en met 2019 door het WODC wordt uitgevoerd. M&E ASR bestaat uit meerdere deelprojecten. De bevindingen delen we via rapporten, artikelen en presentaties. Ook verschijnt gedurende de looptijd van het onderzoeksprogramma meerdere keren een nieuwsbrief. In deze eerste nieuwsbrief beschrijven we beknopt het Adolescentenstrafrecht (ASR) en het onderzoeksprogramma. Ook beschrijven we kort de stand van zaken van de eerste onderzoeksprojecten en stellen diverse onderzoekers zich aan u voor.