ASR-nieuwsbrief VI (mei 2021)

De laatste twee geplande onderzoeksprojecten van het onderzoeksprogramma Monitoren en Evalueren Adolescentenstrafrecht zijn gepubliceerd! Het betreft een effectmeting en een multicriteriaevaluatie van het adolescentenstrafrecht. In deze nieuwsbrief staan we allereerst stil bij deze twee rapporten, welke in zijn geheel via de website van het WODC te lezen zijn. Daarnaast is er een nieuw project voortgekomen uit het onderzoeksprogramma, waarin onder andere de kenmerken van zaken en motiveringen voor de toepassing van 77b Sr. worden onderzocht.