Repris

Een groot deel van het cijfermateriaal uit de Recidivemonitor is opgeslagen in de website Repris: hierin zijn de cijfers te doorzoeken op verschillende criteria, zoals bijvoorbeeld onderzoeksgroep, recidivecriterium en observatieperiode.

Bekijk het cijfermateriaal in Repris