National Risk Assessment BES eilanden 2; deelproject 10 NRA

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 2689J
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) CANAST / SPILTER

Samenvatting

Het WODC heeft in navolging op de National Risk Assessment (NRA) Witwassen en Terrorismefinanciering voor Europees Nederland (uitgevoerd in 2017) in 2018 een NRA Witwassen en Terrorismefinanciering uitgevoerd voor Caribisch Nederland: Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden) (H.J.C. van der Veen en L.F. Heuts, L.F., National Risk Assessment Witwassen en Terrorismefinanciering Bonaire, Sint Eustatius en Saba, WODC, 2018). Dit vanwege verschillen met het Europese deel van Nederland wat betreft de geografische, demografische, sociaal-culturele, economische en culturele factoren die beide gebieden kwetsbaar kunnen maken voor witwassen (ww) en terrorismefinanciering (tf). Daarnaast bestaan er verschillen wat betreft het beschikbare beleidsinstrumentarium ter preventie en repressie van de grootste witwas- en tf-risico’s.

Dit onderzoek betreft de tweede NRA Witwassen en Terrorismefinanciering voor het Caribische deel van Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Het gaat in op de volgende vragen: wat zijn volgens experts de ww (witwas)- en tf (terrorismefinanciering)-dreigingen met de grootste potentiële impact in Caribisch Nederland, wat is volgens hen de weerbaarheid van het beschikbare beleidsinstrumentarium ter preventie en repressie van de impact hiervan en welke risico’s blijven dan nog over?