Quantified Self - De dataopslag en -verwerking van technologische zelfmeetmethoden

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 2716c
Type WODC-intern onderzoek

Samenvatting

Quantified Self (QS) is de trend waarbij de mens in toenemende mate technologie integreert in zijn leven, met als doel informatie te verzamelen over zichzelf en hiervan te leren en/of zichzelf bij te sturen. In de Verenigde Staten is er al veel activiteit op dit gebied: de overheid aldaar heeft bijvoorbeeld onlangs financiële middelen beschikbaar gesteld om QS-data te proberen te linken aan ‘officiële’ data (in dit geval op het terrein van gezondheid). In Nederland wordt momenteel een beperkt aantal kleine pilotprojecten uitgevoerd, zoals in de Oostvaarderkliniek met de behandeling van tbs-patiënten en bij de jeugdreclassering door middel van e-begeleiding.

Het onderzoek moet inzicht geven in de mogelijke toepassingen van Quantified Self in behandeling en begeleiding van jeugdige en volwassen justitiabelen, zowel intramuraal als ambulant, om deze effectiever en efficiënter te maken. Tevens zullen de aan QS verbonden privacy aspecten worden meegenomen. Dit onderdeel betreft de dataopslag en -verwerking van technologische zelfmeetmethoden.