Ontwikkeling zwaarte strafzaken

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 2831
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Cebeon - Centrum Beleidsadviserend Onderzoek, WODC

Samenvatting

Er is meer inzicht nodig in de ontwikkeling van de zwaarte van misdrijfzaken die door de strafrechtketen (politie, OM, rechtspraak) worden verwerkt en de eventuele oorzaken hiervan. In dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre er sprake is van gelijk blijven dan wel van een toe- of afname van zwaarte van misdrijfzaken en, als sprake is van een toe- of afname, in hoeverre een kwantificering mogelijk is. Verder wordt onderzocht welke ontwikkelingen en factoren een verklaring bieden voor een mogelijke toe- of afname. De capaciteitsbehoefte in de keten kan met het resultaat beter worden bepaald en het Prognosemodel Justitiƫle Ketens (PMJ) kan worden verbeterd