Evaluatie Wet aanpassing regeling vervolgingsverjaring

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3020
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) WODC, Ateno

Samenvatting

Op 1 april 2013 trad de Wet aanpassing regeling vervolgingsverjaring in werking. Daarmee werden de vervolgings- en executieverjaring voor ernstige misdrijven (misdrijven met een strafmaximum van twaalf jaar of meer en een aantal ernstige zedenmisdrijven gepleegd tegen minderjarigen) opgeheven. De verjaringstermijnen voor een aantal andere delicten werden verlengd.

Dit onderzoek gaat onder meer in op de vraag hoeveel strafzaken zouden zijn verjaard zonder deze wet en om welke strafbare feiten het ging, waarbij zowel wordt gekeken naar vervolging als executie.