Monitor liquidaties in Nederland 2020

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3022d
Type WODC-intern onderzoek

Samenvatting<table> <caption>Onderzoeksgegevens</caption> <tbody> <tr> <th scope="row">Projectnummer</th> <td>NUMMERTJE</td> </tr> <tr> <th scope="row">Type</th> <td>WODC-intern onderzoek</td> </tr> </tbody> </table>

Om de Tweede Kamer en de samenleving goed te kunnen informeren over de aard en omvang van liquidaties in Nederland is een doorlopende wetenschappelijk verantwoorde monitoring gewenst. Als vervolg op de uitgevoerde verkennende studie naar liquidaties (Verkennende voorstudie liquidaties, 2017 - B. van Gesteld m.m.v. M.A. Verhoeven) zal een jaarlijkse update gemaakt worden van het aantal gepleegde liquidaties en van enkele kenmerken van de gepleegde liquidaties. Daarnaast is de vraag of zich nieuwe trends en ontwikkelingen voordoen als het gaat om het fenomeen liquidaties.
Deze monitor zal bestaan uit twee tranches. De 1e tranche betreft een jaarlijkse update (projectnummers 3022 A, B en D, resp. 2019; 2020; 2021), waarvoor onderzocht wordt hoeveel liquidaties per jaar worden gepleegd en wat de kenmerken zijn van deze afrekeningen. De 2e tranche betreft een driejaarlijkse rapportage over ontwikkelingen van het fenomeen (projectnummer 3022C).