Jeugdige cyberdaders strafdossiers MJC

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3034c
Type WODC-intern onderzoek

Samenvatting

De Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) wordt verder uitgebreid om een breder inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit en de afdoeningen. Specifieke aandacht krijgen jeugdige daders van cybercrime. Er wordt een kwalitatief onderzoek naar verricht en ook de omvang van dit fenomeen krijgt aandacht. Voorts moet de monitor meer inzicht geven in detentieduur, recidive en resocialisatie.

In dit deelproject zal worden gefocust op cybercriminaliteit onder jeugdige daders door middel van strafrechtdossiers. Strafrechtelijke dossiers bevatten omvangrijke informatie over achtergrondkenmerken van jeugdige cyberdaders, achtergronden van de cyberdelicten waarvoor ze zijn bestraft en redenen voor het opleggen van een bepaalde sancties door de rechter. Een kwalitatieve inhoudsanalyse biedt de mogelijkheid om een meer diepgaande analyse uit te voeren op de beschikbare data van de afgelopen jaren. Hiermee zullen ontwikkelingen in strafrechtelijke uitspraken rondom jeugdige cyberdaders in kaart gebracht worden, alsook dat er meer inzicht wordt verkregen in de kenmerken en achtergronden van cyberdelicten.

Dit is een deelproject van een onderzoek dat bestaat uit vijf delen. De andere deelprojecten zijn: Overkoepelend Monitor Jeugdcriminaliteit 2020 (3034A), Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit (3034B), Hotspots MJC (3034D) en Resocialisatie MJC (3034E).