Rapportage aanpak schoolverzuim

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3038
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) WODC, BBSO - Bureau Boekhoorn Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek

Samenvatting

De volledige leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot 16 jaar en de kwalificatieplicht (verlengde leerplicht) tot 18 jaar. Er is sprake van ongeoorloofd schoolverzuim wanneer een leerling zonder geldige reden niet op school aanwezig is, op momenten dat hij daar wel aanwezig moet zijn. T.b.v. de aanpak van schoolverzuim is de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) ontwikkeld. In het onderzoek wordt nagegaan hoe ongeoorloofd schoolverzuim wordt aangepakt (en hoe daarbij invulling/uitvoering wordt gegeven aan de MAS) en welke eventuele verbeteringen mogelijk zijn.