Valse aangiften zedenzaken

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3042
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) WODC, VU

Samenvatting

De politie, maar ook onderzoekers, hebben bepaalde opvattingen over het percentage vrouwen dat valse aangifte doet van seksueel geweld (verkrachting/aanranding). Zo wordt vaak gezegd dat een op de vier aangiften vals zijn. Dat beïnvloedt de manier waarop de politie slachtoffers verhoort, omdat men de valse aangiften eruit wil filteren.

Doel van dit onderzoek is te achterhalen hoe vaak werkelijk een valse aangifte voorkomt. Zo wordt bevorderd dat zowel politiefunctionarissen als wetenschappers voortaan op basis van correcte gegevens onderzoek verrichten. En deze kennis kan toegepast worden bij de bejegening van slachtoffers van deze misdrijven. Het onderzoek richt zich op de eerste fase in het opsporingsonderzoek en beoogt in kaart te brengen hoeveel van de uiteindelijke aangiften bewezen vals zijn.