State of the art contraterrorisme fase 2

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3050
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) WODC, UvA - Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen

Samenvatting

In het streven om te komen tot een NCTV-brede en meerjarige onderzoeksagenda programmeert de NCTV in 2019 drie wetenschappelijke states of the art op drie domeinen: crisisbeheersing, contraterrorisme en extremisme, en cybersecurity. De states of the art moeten (globaal) duidelijk maken wat de eventuele witte vlekken zijn in de kennis van de NCTV. Het gaat daarbij niet alleen om de gedragingen van de individuen, organisaties en bewegingen of staten die de (potentiƫle) dreiging veroorzaken, maar ook om diegenen die zich daartegen (zouden moeten) keren.

Deze state of the art studie analyseert de aard, ernst en omvang van de (huidige en potentiƫle) dreiging van extremisme en terrorisme. Daarnaast geeft het inzicht in zowel de vereiste als beschikbare capaciteiten bij de overheid en de samenleving bij het tegengaan van contraterrorisme en extremisme. In deze tweede fase van het onderzoek zal de relevante literatuur inhoudelijk worden geanalyseerd.