Misbruik van verhuur woon- en bedrijfsruimten voor criminele activiteiten

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3092
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) WODC, Ateno

Samenvatting

De verwevenheid van boven- en onderwereld en het misbruik van legale voorzieningen en structuren voor ondermijnende activiteiten vormen een probleem voor zowel het lokale bestuur als voor private partijen. Ondermijnende criminaliteit gaat in veel gevallen gepaard met het crimineel gebruik van woon- en bedrijfsruimten. Gemeenten, woningbouwcorporaties en (bonafide) private partijen zijn in dezen niet alleen benadeelde partij maar kunnen tevens een belangrijke rol spelen in het tegengaan van deze vorm van ondermijnende criminaliteit. Het Rijk streeft er dan ook naar om deze partijen instrumenten aan te bieden voor de preventie en aanpak van ondermijnende activiteiten en wil de toepassing van die instrumenten bevorderen. De aanleiding van dit onderzoek is de motie van de Kamerleden Van Oosten en Kuiken 27 november 2018, waarin de regering werd gevraagd te bezien langs welke weg ook particuliere eigenaren en woningcorporaties gewaarschuwd kunnen worden voor criminele intenties van potentiƫle gebruikers (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2018-2019, 35000 VI, nr. 76).

Het onderzoek brengt in kaart welke mogelijkheden er zijn om de verhuur van woon- en bedrijfsruimten voor criminele doeleinden tegen te gaan. Daartoe wordt de omvang van het probleem vastgesteld en worden de verschijningsvormen in stedelijke en landelijke gebieden beschreven. Tevens brengt het onderzoek in kaart waaruit het huidige preventieve instrumentarium van lokaal bestuur en betrokken private partijen bestaat. Wordt dit in de praktijk goed benut?