Levensloopgerichte afdoening van strafzaken

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3111
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) WODC, RUG - Pro Facto

Samenvatting

Binnen het leer- en ontwikkelprogramma Koers en kansen zijn enkele projecten gestart die experimenten bij de behandeling en afdoening van strafzaken mogelijk maken. Deze projecten geven invulling aan het idee om bredere, levensloopgerichte informatie te bundelen ten behoeve van goed geïnformeerde beslissingen over verdachten. Ook passen deze in het streven om tijdens de uitvoering van sancties beter in te spelen op veranderingen in bijvoorbeeld omstandigheden of gedrag.

Dit onderzoek moet bijdragen aan het ontwikkelen van de werkwijzen en het inzichtelijk maken van de (maatschappelijke) opbrengsten van vier concrete programma’s, namelijk Community Court (Rechtbank Oost-Brabant), Vonnisvoorstel (OM, vier regio’s), Proeftuin Ruwaard (Gemeente Oss) en Omgevingsadvies Jeugd (Jeugdtafel ZSM met gemeenten Sittard-Geleen en Venlo). Voor elk project wordt nagegaan wat de doelen en kenmerken zijn, hoe het project in de praktijk wordt uitgevoerd, wat de rol is van de betrokken J&V-ketenpartners en wat de effecten zijn.