Monitoren scheiden zonder schade

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3115
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) WODC, VanMontfoort

Samenvatting

In het kader van het Programma Scheiden zonder Schade wordt in 2020 in twee regio’s (Den Haag en Oost-Brabant) voor een periode van twee jaar een experiment opgezet met een nieuw gemeentelijk scheidingsloket en een nieuwe scheidingsprocedure bij de rechtbank (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2018-2019, 22836, nr. 44). De pilot ‘gezinsvertegenwoordiger’ maakt deel uit van de nieuwe scheidingsaanpak. De gezinsvertegenwoordiger komt zo vroeg mogelijk in beeld. De geboden ondersteuning beoogt de-escalerend en dejuridiserend te werken. De gezinsvertegenwoordiger loopt met het gezin mee totdat het gezin zelfstandig en goed verder kan.

Om de voortgang, de samenhang en het effect van deze experimenten te kunnen meten is het nodig de experimenten te monitoren. Zo wordt geïnventariseerd hoeveel ouders zich tot de scheidingsloketten hebben gewend en hoe deze ouders zijn geholpen. Het onderzoek moet ook antwoord geven op de vraag hoeveel ouders zich hebben laten bijstaan door een advocaat of mediator. Om welk type zaken ging het en in hoeveel zaken is er na de beschikking van de rechtbank een hoger beroep ingediend of een vervolgprocedure ingesteld?