Nulmeting en evaluatie wet USB

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3122
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) WODC, Dialogic Innovatie en Interactie

Samenvatting

Op 1 januari 2020 is de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Wet USB) in werking getreden. Met de Wet USB worden het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten gewijzigd in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen. De directe verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging is verschoven van het openbaar ministerie naar de Minister voor Rechtsbescherming. De belangrijkste gedachte achter de wet is dat de minister beter in staat zal zijn om regie te houden op de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen. Dat moet o.a. leiden tot het sneller en beter uitvoeren van straffen, het versterken van de positie van slachtoffers en nabestaanden, het goed informeren van partners binnen en buiten de strafrechtketen en een persoonsgerichte tenuitvoerlegging. Om de regie op de tenuitvoerlegging te versterken, gaat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) de uitvoering van straffen vanuit één centraal punt coördineren.

In verband met de inwerkingtreding Wet USB voorziet dit onderzoek in een nulmeting en een evaluatiekader. Op basis daarvan kan over een aantal jaren worden gemeten of de doelen van het programma en de Wet USB ook daadwerkelijk worden behaald. Het onderzoek dient ook te leiden tot het ontwikkelen van meetbare indicatoren.