Schatting van daadwerkelijke omvang van aantal slachtoffers mensenhandel in Nederland (Prevalentie-onderzoek)

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3132
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) WODC, UU - Fac. SW; Maatschappijwetenschappen

Samenvatting

Om inzicht te krijgen in de daadwerkelijke omvang van mensenhandel hebben the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) en de Nationale Rapporteur Mensenhandel, in samenwerking met een aan tal Nederlandse wetenschappers, in 2017 een eerste schatting gepubliceerd van het aantal mogelijke slachtoffers van mensenhandel in Nederland (Monitoring Target 16.2 of the United Nations Sustainable Development Goals; a multiple systems estimation of the numbers of presumed human trafficking victims in the Netherlands in 2010-2015 by year, age, gender, form of exploitation and nationality, UNODC and National Rapporteur on Trafficking on Human Beings and Sexual Violence against Children, Research Brief, 2017).
Op basis van een enkele schatting is het echter moeilijk conclusies te trekken, het is in zekere zin een momentopname. Daarom wordt nu een tweede schatting uitgevoerd, die idealiter gebaseerd zal zijn op de geregistreerde slachtoffercijfers van de jaren 2016, 2017 en 2018. Dit moet resulteren in een robuuster beeld van de omvang van de problematiek zodat eventuele trends in het aantal mogelijke slachtoffers kunnen worden gesignaleerd.

Deze schatting is onderdeel van een pakket aan acties (Integraal interdepartementaal programma Samen Tegen Mensenhandel), dat is toegezegd aan de Tweede Kamer (Ministeries van Justitie en Veiligheid, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Buitenlandse Zaken, Samen Tegen Mensenhandel; een integrale programma-aanpak van seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting, november 2018).