Verklaring voor stijging bezetting gevangeniswezen

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3143
Type Startend onderzoek

Samenvatting

Het ministerie van J&V onderzoekt binnenkort samen met het WODC de oorzaken van de toename in bezetting van de penitentiaire inrichtingen. Vervolgens is er behoefte aan een diepgaande analyse op basis van de uitkomsten van dit onderzoek om te bezien waar het Prognosemodel Justitiële Ketens kan en/of moet worden aangepast om toekomstige ramingen te verbeteren. Verschillende mogelijke verklaringen komen aan bod in dit onderzoek. Zo zou er sprake kunnen zijn van een toename van de gemiddelde duur van de opgelegde straffen door een wijziging in de mix van delictscategorieën, of wellicht straffen rechters tegenwoordig zwaarder dan in voorgaande perioden. Het onderzoek moet duidelijk maken of er significante veranderingen zijn geweest in de mix van de verblijfstitel en duurcategorieën van de bezetting van het gevangeniswezen op de verschillende peilmomenten.
Door de Minister van Justitie en Veiligheid is aan de Tweede Kamer toegezegd dat onderzoek wordt gedaan naar de oorzaken voor de stijging (Brief van 24 september 2019, Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2019-2020, 24587, nr. 751). Met dit onderzoek wordt aan deze toezegging voldaan.