Neurotechnologie

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3144
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) UMC Utrecht -Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren

Samenvatting

We komen steeds meer te weten over de werking van onze hersenen en cognitie en hun relatie met menselijk gedrag. De gepersonaliseerde aanpak voor het volgen en begrijpen van ontwikkeling en gedrag van individuen wordt ook wel precision cognition genoemd. De combinatie met data-analyse leidt tot nieuwe toepassingen. Neurotechnologie richt zich op de interactie van technologie met de hersenen en het zenuwstelsel als ook op het beïnvloeden van lichaamsfuncties hiermee. Binnen neurotechnologie kan een onderscheid worden gemaakt tussen technologieën die de (activiteit van de) hersenen in kaart brengen (brain imaging) en/of de functies proberen te verbeteren en technologieën waarbij de hersenen computers aansturen (brain-machine interfacing). Brain imaging technieken ontwikkelen zich momenteel zo snel dat het naar verwachting over vijf jaar mogelijk is om een individuele gedachte of gevoel te lokaliseren in een brein. Ook komt er meer technologie beschikbaar die het mogelijk maakt het brein te veranderen. Veel toepassingen van neurotechnologie worden momenteel gedaan op medisch gebied, maar brain imaging zou je ook kunnen gebruiken voor selectiedoeleinden, bijvoorbeeld voor het leger.
In de technologiescan van het Innovatieteam van het Ministerie van Justitie en Veiligheid worden mogelijke toepassingen besproken van brain imaging binnen het domein van minJenV. Voor deze mogelijkheden is het belangrijk de privacy-aspecten en ethische kanttekeningen goed in kaart te brengen alvorens deze mogelijkheden verder te ontwikkelen.
Het onderzoek geeft inzicht in de mate van rijpheid van deze technologie, in de risico’s en kansen voor beleid en in uitvoering en toepassingsmogelijkheden, in effecten en in de ethische, juridische en privacytechnische implicaties van neurotechnologie op verschillende gebieden van het veiligheidsdomein. Het dient in kaart te worden gebracht welke technologieën/toepassingen veelbelovend zijn en in welke fase ze zich bevinden.