Evaluatieonderzoek Nederlandse Cybersecurity Agenda

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3146
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) WODC, Dialogic Innovatie en Interactie

Samenvatting

Om de digitale veiligheid van Nederland te bevorderen en te waarborgen heeft de rijksoverheid in 2018 in samenwerking met een groot aantal publieke en private partijen, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties de Nationale Cybersecurity Agenda (NCSA) opgesteld. De NCTV co├Ârdineert de implementatie van de NCSA en rapporteert jaarlijks aan de Tweede Kamer over de voortgang, in samenhang met de beleidsreactie op het jaarlijks gepubliceerde Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN). De NCSA bevat zeven ambities om een volgende stap te zetten op cybersecurity, op uiteenlopende beleidsterreinen. De NCSA raakt alle facetten van cybersecuritybeleid, van cybercrime tot cyberdiplomatie en innovatie. Deze evaluatie dient de vraag te beantwoorden in welke mate de NCSA heeft bijgedragen aan de digitale weerbaarheid van Nederland.

Met dit onderzoek dient inzicht verkregen te worden in verschillende aspecten van de beleidsmaatregelen die deel uitmaken van de NCSA, evenals hun vooraf verwachte bijdrage aan de realisatie van de strategiedoelen. Het legt de focus op de planevaluatie van de beleidsmaatregelen, maar dient ook duidelijk maken bij welke beleidsmaatregelen het meten van het doelbereik kansrijk is. Daarmee vormt dit onderzoek tevens de voorbereiding van de proces- en effectevaluatie van de maatregelen die op basis van dit onderzoek als kansrijk voor evaluatie worden beoordeeld.