State of the art statelijke dreigingen

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3148
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Ministerie van Defensie

Samenvatting

De NCTV houdt zich bezig met vier onderwerpen: contraterrorisme, cybersecurity, crisisbeheersing en statelijke dreigingen. Ten behoeve van de onderzoeksagenda van de NCTV zijn state of the art onderzoeken gestart op de eerste drie onderwerpen. Dit onderzoek voorziet in de start van een soortgelijk onderzoek op het terrein van statelijke dreigingen. Het inventariseert welke thema’s op het gebied van statelijke dreigingen van belang zijn en in hoeverre zij relevant zijn voor de taakuitoefening van de NCTV. Ook wordt nagegaan in welke mate deze onderwerpen zijn onderzocht en wat de kwaliteit is van het bestaande onderzoek.
Dit onderzoek wordt verricht in twee fasen. Dit onderzoek heeft betrekking op fase 1 van de state of the art statelijke dreigingen. Het doel van de huidige fase 1 is om een eerste literatuurscan te maken van het onderzoeksveld statelijke dreigingen. In aansluiting op fase 1 zal later in fase 2 ook de literatuur nader worden verkend aan de hand van één of meerdere literatuurstudies.