Open source encryptie

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3150
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Dialogic Innovatie en Interactie

Samenvatting

De rijksoverheid wil zelfstandig in staat zijn om gerubriceerde (geclassificeerde, vertrouwelijke of geheime) informatie adaptief te beschermen tegen de toenemende en veranderende dreiging, zoals van statelijke actoren. In de Nederlandse Cyber Security Agenda (NCSA) heeft het kabinet duidelijk gemaakt dat het in dit kader de toepassing van open source cryptografie voor hoog gerubriceerd materiaal wil stimuleren, omdat er behoefte is aan beveiligingsmiddelen die tijdig en in voldoende mate beschikbaar zijn. Deze middelen moeten voldoen aan moderne ontwikkelingen en aan nationale en internationale standaarden en zijn continu aanpasbaar aan de gebruiksomgeving en aan actuele en (on)voorziene dreiging.
Het onderzoek is gericht op de bruikbaarheid van deze software, producten of middelen voor hoogwaardige beveiliging. Ook schetst het een beeld van de bedrijven en instellingen die deze open source middelen leveren, door ontwikkelen, onderhouden of aanpassen. De ervaringen van zowel publieke organisaties als private instellingen bij hun omgang met hoog gerubriceerd materiaal worden bij het onderzoek betrokken. Voorts wordt ingegaan op de vraag of er beperkingen zijn aan het gebruik van open source cryptografie. Het betreft een inventarisatie van beschikbare technische middelen en vormen van open source cryptografie. Uitspraken over de toepasbaarheid, het gebruiksgemak, de verspreiding/kwantiteit en dergelijk zijn in dit onderzoek relevant.