Beleidsonderzoek aanpak van veelplegers in de financieel-economische criminaliteit

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3175
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Ecorys

Samenvatting

De minister van Rechtsbescherming heeft de Tweede Kamer toegezegd om nader onderzoek te doen naar faillisementsfraudeurs (Tweede Kamerstukken, Vegaderjaar 2018-2019, 29911, nr. 243, p. 2). De aanleiding van het onderzoek is dat de Tweede Kamer regelmatig aandacht vraagt voor de aanpak van faillissementsfraudeurs en waarom deze faillissementsfraudeurs hun businessmodel kunnen voortzetten.
Met veelplegers van faillissementsfraude wordt een groep (beroeps)fraudeurs bedoeld, die financieel-economische schade veroorzaakt door de onderneming failliet te laten verklaren. Financiële veelplegers hebben faillissementen in hun bedrijfsmodellen geïncorporeerd en richten daarnaast telkens nieuwe rechtspersonen op waarmee zij hun activiteiten voort kunnen zetten onder een andere handelsnaam, waardoor het misbruik van rechtspersonen voor malafide handelingen in netwerkverband blijft bestaan.
De wetgever heeft ten aanzien van faillissementsfraude een aantal specifieke delicten zelfstandig strafbaar gesteld. In het verdienmodel van beroepsfraudeurs gaat het ook om de (winstgevendheid van) aan het faillissement voorafgaande (voorbereidings) handelingen, zoals het misbruiken van rechtspersonen voor witwassen, het ontduiken van sectorspecifieke regelgeving of het ontduiken van fiscale verplichtingen. De bestrijding van het fenomeen vraagt naast strafrechtelijke inzet dan ook om een brede, pro actieve signalering en samenwerking.
Het onderzoek dient inzicht te verkrijgen in de aard en omvang van de groep van beroepsfraudeurs c.q. (seriële) veelplegers in de faillissementsfraude. Daarnaast moet inzicht worden verkregen in de resultaten van de huidige aanpak en hoe deze aanpak verbeterd kan worden. Daarbij ligt de focus op particuliere ondernemingen.