Evaluatie Wet precursoren voor explosieven

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3182
Betrokken organisatie(s) WODC, Ateno
Type Extern onderzoek

Samenvatting

Volgend jaar vindt een aanpassing van de Wet precursoren voor explosieven (Wpe) plaats, omdat de EU de verordening 98/2013 herzien heeft. Op 1 februari 2021 zal deze nieuwe wet in Nederland in werking treden, waarin ook het vergunningstelsel vooralsnog wordt gecontinueerd.
Het onderzoek betreft een kwalitatieve evaluatie van de uitvoering van drie onderdelen van de regelgeving voor het op de markt brengen van precursoren (grondstoffen) voor explosieven, namelijk:

  • het vergunningstelsel;
  • de registratie van transacties, en
  • de meldplicht.

In het onderzoek komen alle aspecten van de uitvoering van het vergunningstelsel, de registratie van transacties en de meldplicht aan de orde, met meer specifiek aandacht voor:

  • eisen en plichten aan/voor de betrokken partijen;
  • aard en omvang van de uitvoering;
  • activiteiten en mogelijkheden van de betrokken partijen;
  • ervaringen van de betrokken partijen;
  • handhaving en toezicht.