Witwassen en de opsporing daarvan in het digitale tijdperk

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3184
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s)
TU Delft - Faculteit der Techniek, Bestuur en Management (TBM)

Samenvatting

Criminele activiteiten richten zich in het algemeen op materieel gewin, waarbij gebruikt wordt gemaakt van diverse typen geldstromen (chartaal, elektronisch, virtueel). Om de middelen die succesvol worden verkregen vervolgens vrij te kunnen besteden zien criminelen zich genoodzaakt de herkomst ervan te verhullen. Dit witwassen van crimineel verkregen gelden wordt in het Nationaal dreigingsbeeld 2017 omschreven als het (doen) verrichten van handelingen waardoor crimineel geld een schijnbaar wettige oorsprong krijgt.

Naast de traditionele methoden zoals liquide middelen (contant geld) worden ook virtuele valuta’s gebruikt voor het witwassen van crimineel verkregen gelden. 
Waar nieuwe, virtuele geldstromen criminelen mogelijkheden bieden, geldt dit ook voor de partijen betrokken bij de opsporing en bestrijding van criminele geldstromen. Er is behoefte aan een beter zicht op deze nieuwe mogelijkheden die virtuele geldstromen bieden voor de opsporing van criminele gelden. Door het inzicht te vergroten in de wijze waarop criminelen zich bedienen van diverse nieuwe, digitale geldstromen (al dan niet in combinatie met contant en/of elektronisch geld) en de databronnen die daarbij ontstaan, kan bezien worden op welke wijze en in welke mate aanvullende, data gedreven methoden kunnen bijdragen aan het opsporen van criminele gelden. Hierbij kunnen naast wetenschappelijke inzichten de ervaringen worden betrokken zoals die in Nederland en in het buitenland in de praktijk reeds zijn opgedaan met een meer data gedreven wijze van het opsporen van criminele gelden waarbij gebruik wordt van nieuwe, virtuele geldstromen.